Så ska kurser registreras

Så ska kursutbudet registreras (av lärosäten) Kurser och program ska vara registrerade hos NSHU – Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Registreringen ska vara gjord senast fyra veckor före kursstart. Registreringen ska redovisas Myndigheten ska redovisa en sammanfattning Läs mer …

Expertgrupper

Expertgrupper Expertgrupper ska, inom en given tidsram, arbeta med en eller flera frågor inom ett särskilt utvalt område. Grupperna ska bevaka det som sker inom området och bidra till kunskapsspridning av detta genom exempelvis nätverk, rapporter och seminarier. NSHU har startat Läs mer …