Nätverk – it

Nätverk inom IT-stödd distansutbildning IKT-infrastukturgrupp IKT-infrastrukturgruppen skall arbeta med frågor som rör teknik i undervisning, i projekt och i handledning. Viktiga frågor att diskutera i denna grupp är exempelvis: Upphovsrätt (i samarbete med KK-stiftelsen) Kartläggning av forskning inom området Lärobjekt Läs mer …

Arbetsområden

Helhet och systematik Vårt mål är att fler människor – inte bara ska börja studera vid högskolan – utan också gå igenom studietiden ut till arbete eller forskning. För att lyckas med detta måste universitet och högskolor arbeta systematiskt med Läs mer …