Projekt

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. I den utvecklingen ska NSHU stimulera och främja breddad rekrytering och bred pedagogisk utveckling. Alla NSHU:s projekt ska gynna breddad rekrytering. Det vill säga varje projekt ska visa på hur deras arbete påverkar högskolans Läs mer …