Projekt -bol

Webbaserat kvalitetsstöd för arbetet kring lärandemål, examination och läraraktiviteter Projektet syftar till att stödja lärosätenas arbete med de pedagogiska aspekter som är kopplade till den nya examens- och utbildningsordningen. Den nya struktur som är ett led i Sveriges anpassning till Läs mer …

Breddad rekrytering

Breddad rekrytering Tradition och invanda mönster ska inte styra vem som studerar på högskolan. Behov, motivation och kompetens ska avgöra. Studenternas sammansättning ska spegla befolkningens.  Människor med olika bakgrund berikar den totala kvaliteten på högre utbildning. Breddad rekrytering är så Läs mer …