Pedagogiska utvecklingsprojekt

Pedagogiska utvecklingsprojekt Rådet för högre utbildning har under femton år stöttat det pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitet och högskolor. Rådet har även fördelat medel till svenska lärosäten för utvecklingsinsatser. Man har även följt upp insatserna och spridit information kring arbetet. Från Läs mer …