Projekt -it

Företagsekonomi Under 2004 utfördes en kartläggning av distansutbildningen i företagsekonomi (se det avslutade projektet Företagsekonomi – kartläggning) Arbetet resulterade i ett fortsatt samarbete kring en gemensam programutbildning på nätet med Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar, Högskolan Väst och Uppsala Läs mer …

Så ska kurser registreras

Så ska kursutbudet registreras (av lärosäten) Kurser och program ska vara registrerade hos NSHU – Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Registreringen ska vara gjord senast fyra veckor före kursstart. Registreringen ska redovisas Myndigheten ska redovisa en sammanfattning Läs mer …

Expertgrupper

Expertgrupper Expertgrupper ska, inom en given tidsram, arbeta med en eller flera frågor inom ett särskilt utvalt område. Grupperna ska bevaka det som sker inom området och bidra till kunskapsspridning av detta genom exempelvis nätverk, rapporter och seminarier. NSHU har startat Läs mer …

It-stödd distansutbildning

Nu finns all distansutbildning på studera.nu Epoken Nätuniversitetet (www.netuniversity.se) är över. Istället finns det samlade utbudet av IT-stödda distanskurser på www.studera.nu.  Antalet distansstudenter har ökat från 55 000 år 2003 till närmare 80 000 förra året. Lärosätenas utbud av helt nätburna kurser och program Läs mer …