Bolognaprocessen

Bolognaprocessen – ny utbildnings- och examensstruktur
Syftet är att utveckla ett enhetligt europeiskt område för högre utbildning till 2010. Idén är att förbättra den högre utbildningens konkurrens- och attraktionskraft i Europa jämfört med andra delar av världen.

Det handlar om allt från att skapa jämförbara examensstrukturer för ökad rörlighet och internationalisering till en europeisk samsyn inom den högre utbildningen.

Tanken är att nationsgränser inte ska vara avgörande för studentens utbildning och framtida arbete. Det är en stor, viktig och spännande uppgift. Att genomför den så kallade Bolognaprocessen – ny utbildnings- och examensstruktur – kommer att innebära en revolution inom högskolevärlden.

Processen är en unik chans att ta ett helhetsgrepp och utveckla den högre utbildningen. NSHU är en resurs i detta arbete för landets högskolor och universitet.