Breddad rekrytering

Breddad rekrytering
Tradition och invanda mönster ska inte styra vem som studerar på högskolan. Behov, motivation och kompetens ska avgöra.

Studenternas sammansättning ska spegla befolkningens.  Människor med olika bakgrund berikar den totala kvaliteten på högre utbildning.

Breddad rekrytering är så mycket mer än nyrekrytering av studenter. Högskolan behöver se helheten och arbeta systematiskt med planering, rekrytering, introduktion till högre studier, läraktiviteter, bedömning samt olika former av stöd för studier och fortsatt karriär.

Analys av lärosätenas handlingsplaner
Under hösten 2006 gav NSHU i uppdrag till Viveca Serder vid Malmö högskola att gå igenom samtliga lärosätens handlingsplaner och göra en analys av dem.

Hennes slutsats är att ett stort och gediget arbete läggs på de första delarna i processen; planering och rekrytering. Men att allt färre aktiviteter görs ju längre in i utbildningsprocessen studenten kom. Exempelvis stöd till fortsatta studier och karriär ägnas mindre intresse. Likaså uppföljning av studenter och examinerade.

Viveca Serder konstaterar i sin rapport att: Det är av mycket stor vikt att  frågan om breddad rekrytering tas på allvar av cheferna på olika nivåer för att nå långsiktig framgång.