Expertgrupper

Expertgrupper
Expertgrupper ska, inom en given tidsram, arbeta med en eller flera frågor inom ett särskilt utvalt område. Grupperna ska bevaka det som sker inom området och bidra till kunskapsspridning av detta genom exempelvis nätverk, rapporter och seminarier.

NSHU har startat två av tre expertgrupper. De har dessa tema:

  • Verksamhetsförlagd utbildning – VFU – projektledare är FD Lars Svensson, Forum för arbetsintegrerat lärande, Högskolan Väst. I arbetsgruppen finns också Thord Strömberg, Örebro universitet, Vivi-Anne Sundqvist, Karolinska institutet, Agneta Rehn, Malmö högskola.
  • Studentcentrerade utbildningsformer – projektledare är professor Lars-Owe Dahlgren, Linköpings universitet. I arbetsgruppen finns också Madeleine Rohlin, Malmö högskola, Hans Rystedt, Göteborgs universitet, Annika Wernerson, Karolinska institutet.

Länkar i andra länder
Expertgrupper anlitas av andra länder. Två exempel är Norge och Storbritannien.

I Norge har Norgesuniversitetet startat tre ”specialkompetansegrupper” under 2006 inom: ”digitale mapper”, ”bruk av arbeidspraksis i höyere utdanning” och ”den voksne studenten”. För mer information se: ”Spesialkompetansegrupper” (SKG).

I Storbritannien har Higher Education Academy (HEA) arbetat med expertgrupper länge.  Expertgruppernas arbete kallas för ”literature reviews”. På dessa två länkar finns tema för 2005/6 och 2006/7.  Så här arbetar expertgruppen kring temat ”The Student Learning Experience”.