It-stödd distansutbildning

Nu finns all distansutbildning på studera.nu
Epoken Nätuniversitetet (www.netuniversity.se) är över. Istället finns det samlade utbudet av IT-stödda distanskurser på www.studera.nu.  Antalet distansstudenter har ökat från 55 000 år 2003 till närmare 80 000 förra året. Lärosätenas utbud av helt nätburna kurser och program har också ökat rejält. År 2003 var 30 procent av kurserna och programmen enbart nätbaserade. 2007 var siffran 54 procent.