Nätverk

33 nätverk inom ny utbildnings- och examensstruktur 
Anpassning till Bolognaprocessen
33  nätverk har fått medel från NSHU för att underlätta arbetet med att införa den nya utbildnings- och examensstrukturen.
Nätverken, som har fått mellan 75 000 kronor och 900 000 kronor, skall främst arbeta för att underlätta rörlighet för studenterna såväl nationellt som internationellt.
Frågor kring:

  • förväntade studieresultat (learning outcomes) för kurser och program på grundnivå och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå,
  • tillträde till program som leder till generella och konstnärliga examina på avancerad nivå,
  • tillträde till utbildning på forskarnivå, skall behandlas av nätverk.