Om NSHU

NSHU – en myndighet som arbetar med utveckling av högre utbildning
NSHU – Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning ska avvecklas och läggas ned vid årsskiftet 2008-2009.

Deras uppgift har varit/är att i dialog med medarbetare och studenter vid universitet och högskolor i Sverige stödja och främja utvecklingen av högre utbildning. Här på webbplatsen hittar du fakta och information om våra huvuduppdrag: Breddad rekrytering, pedagogisk utveckling med den nya utbildnings- och examensstrukturen (Bolognaprocessen) . Främjandeuppdraget har varit ett gemensamt uppdrag med högskolan. I framtiden läggs allt ansvar på högskolorna och universiteten.

IT-stödd distansutbildning är en annan del av deras verksamhet. Nätuniversitetet och studentportalen www.netuniversity.se med närmare 3.000 kurser och program ska få annan huvudman under 2008 i och med nedläggningsbeslutet.

Myndigheten finns i Härnösand och har ett femtontal anställda. NSHU inrättades i januari 2006. De har två föregångare: Myndigheten för Sveriges nätuniversitet samt Rådet för högre utbildning. Rådet var tidigare en avdelning under Högskoleverket.