Pedagogisk utveckling

Lärande pågår ständigt. Det finns inte ett sätt att lära sig på eller en inriktning som är bättre än någon annan.

Pedagogisk utveckling innebär att skapa goda miljöer för lärande. Bland annat handlar det om att göra verklighet av tankarna bakom studentaktivt lärande. Det vill säga att det är studenten som formulerar frågorna och sedan får stöd och hjälp att utveckla kunskap, färdigheter och förhållningssätt.

I takt med att högskolan får fler och fler studenter som har annan bakgrund än den traditionella, blir det ännu viktigare att utveckla undervisningen. Inom högskolevärlden måste vi bli bättre på att möta alla studentgrupper.

Vi på NSHU satsar på högskolelärarnas kraft och intresse att utveckla sina ämnen. Mycket viktigt är att med hjälp av nätverk sprida nyvunna erfarenheter.