Så ska kurser registreras

Så ska kursutbudet registreras (av lärosäten)
Kurser och program ska vara registrerade hos NSHU – Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Registreringen ska vara gjord senast fyra veckor före kursstart.

Registreringen ska redovisas
Myndigheten ska redovisa en sammanfattning av vilka kurser och program som myndigheten har registrerat. Av redovisningen ska framgå antal kurser och program fördelat på ämnesgrupper. Antal kurser och program utan obligatoriska samlingar på en ort ska redovisas, men också antalet med samlingar. (Ur regleringsbrev för budgetåret 2006 för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, U2005/9498/BIA.) Observera att namnändring genomfördes 2006-01-15.
Tillvägagångssätt

  1. Lärosäten matar in uppgifterna på hemsidan för kursadministration.
  2. Myndigheten verifierar uppgifterna.
  3. Lärosätena skriver ut lista på de verifierade kurserna och skickar in per post till myndigheten.
  4. Myndigheten signerar och därmed är registreringen klar.

Användarhandledning

Här finns en användarhandledning som beskriver hur registreringarna ska gå till.