Expertgrupper – ped

Expertgrupper Expertgrupper ska, inom en given tidsram, arbeta med en eller flera frågor inom ett särskilt utvalt område. Grupperna ska bevaka det som sker inom området och bidra till kunskapsspridning av detta genom exempelvis nätverk, rapporter och seminarier.

Pedagogiska utvecklingsprojekt

Pedagogiska utvecklingsprojekt Rådet för högre utbildning har under femton år stöttat det pedagogiska utvecklingsarbetet vid universitet och högskolor. Rådet har även fördelat medel till svenska lärosäten för utvecklingsinsatser. Man har även följt upp insatserna och spridit information kring arbetet. Från Läs mer …