It-stödd distansutbildning

Nu finns all distansutbildning på studera.nu Epoken Nätuniversitetet (www.netuniversity.se) är över. Istället finns det samlade utbudet av IT-stödda distanskurser på www.studera.nu.  Antalet distansstudenter har ökat från 55 000 år 2003 till närmare 80 000 förra året. Lärosätenas utbud av helt nätburna kurser och program Läs mer …