Projekt -it

Företagsekonomi Under 2004 utfördes en kartläggning av distansutbildningen i företagsekonomi (se det avslutade projektet Företagsekonomi – kartläggning) Arbetet resulterade i ett fortsatt samarbete kring en gemensam programutbildning på nätet med Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar, Högskolan Väst och Uppsala Läs mer …